Un IQ Financiar mai bun

de Robert Kiyosaki
Copertă Un IQ Financiar mai bun
Titlu:
Un IQ Financiar mai bun
Categorie:
Anul Publicării:
ISBN:

Banul nu e ochiul dracului
Unul dintre cele mai mari eºecuri ale sistemului educaþional este acela de a nu le asigura studenþilor o educaþie financiarã. Se pare cã profesorii considerã cã, din punct de vedere religios, banii sunt murdari. Ei cred cã dragostea pentru bani este sursa tuturor relelor. Dupã cum ºtiu mulþi dintre noi, nu dragostea pentru bani aduce rãul — ci lipsa banilor. Un loc de muncã pe care-l urâm ne aduce rãul. Munca asiduã pe foarte puþini bani cu care nu ne putem întreþine familiile provoacã rãul. Unii oameni considerã cã le este rãu când sunt înglodaþi în datorii. Rãu este sã te cerþi din cauza banilor cu cei pe care îi iubeºti. Sã fii lacom este rãu. Sã comiþi fapte criminale sau imorale pentru bani este rãu. Banul în sine nu e ochiul dracului. Banul e doar ban. Casa ta nu este un activ De asemenea, din cauza lipsei educaþiei financiare, oamenii fac lucruri prosteºti sau sunt sfãtuiþi greºit de alþi oameni inabili. De exemplu, în 1997, când am publicat cartea Tatã bogat, tatã sãrac, spunând: „Casa ta nu este un activ…, casa ta este un pasiv“, am stârnit urlete de protest, critici aspre care au fost orientate împotriva mea ºi a cãrþii mele. Mulþi care se autoproclamau experþi financiari m-au atacat prin intermediul mass-mediei.

Un IQ Financiar mai bun
58
138