Practica gandirii pozitive

de Joseph Murphy
Copertă Practica gandirii pozitive
Titlu:
Practica gandirii pozitive
Autor:
Categorie:
Anul Publicării:
ISBN:

Prin naştere, omul a primit de la Dumnezeu dreptul de a fi bogat în orice privinţă. Aceasta înseamnă că exişti pe pământ pentru a atinge în toate domeniile cele mai intense trăiri. Exişti pentru a duce o viaţă frumoasă, fericită şi luminoasă, cu alte cuvinte, o viaţă pe deplin împlinită. Este dreptul tău, de fapt sensul existenţei tale. Recunoaşte că tezaurul nemăsuratelor bogăţii ale infinitului se găseşte în cele mai profunde straturi ^ile subconştientului tău. începe prin a explora această "mină de aur" şi scoate la lumină tot ce-ţi trebuie - nu numai bani, ci şi frumuseţe, bucurie, tovarăşi de drum şi un lăcaş al fericirii tale. Toate faptele bune şi binecuvântările vieţii sunt în raza ta de acţiune. Poţi obţine orice ţi-ai dori dacă ai cunoştinţă de adevăratul "Know-how". Bătrânul meu prieten Cave Howe mi-a povestit despre doi geologi care au crescut şi au învăţat în acelaşi oraş, la acelaşi colegiu. Unul dintre ei ştia despre tezaurul spiritual -sufletesc al Eu-lui său interior, celălalt, un specialist pasionat, cu o puternică orientare materialistă, nu ştia nimic despre aceasta. Acest om de ştiinţă, care de fapt era un geolog foarte bun, a prospectat subsolul unui domeniu al Utah-ului timp de trei săptămâni, folosind cele mai moderne aparate, şi nu a găsit nimic. Celălalt în schimb, folosi pe lângă "dotarea" tehnică şi una spirituală corespunzătoare şi, în cel mai scurt timp, descoperi un filon de uraniu şi unul de argint. Unde se aflau de fapt aceste bogăţii? Ele se aflau în Practica gândirii pozitive 11 gândirea şi credinţa geologului. El credea în principiul călăuzitor din subconştientul său şi era profund convins că acest principiu îl va conduce la bogăţiile ascunse ale subsolului. Cheia către cea mai mare taină a lumii Unele persoane consideră călătoria în jurul lumii sau fisiunea nucleară ca cel mai mare secret al lumii. Chiar deunăzi, în cursul unei conversaţii, un om socoti că cel mai mare secret ar fi de natură genetică şi că acesta s-ar afla foarte aproape de soluţie, deoarece în curând, datorită cuceririlor .ştiinţelor moderne, va putea fi modificată gena omenească şi "vor putea fi produşi atâţia Einstein-i, Beethoven-i sau Edisoni câţi dorim". Acest om nu a realizat că spiritul viu - spirit în spiritul său (Dumnezeu), acelaşi în eternitate, imuabil şi totdeauna adevărat - sălăşluieşte în fiinţa omenească. în realitate, omul nu constă doar din trup sau din caracteristicile ori aptitudinile moştenite şi, din punct de vedere spiritual, nu poate fi redus la suma tuturor factorilor ereditari. în orice caz, omul se poate transforma în mod fundamental, şi anume, prin schimbarea conţinutului gândirii şi credinţei sale. Ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii (Romani 12, 2). Aceasta este cheia către cel mai mare secret al lumii, care zice: împărăţia lui Dumnezeu se află în om. Aceasta înseamnă că în propriul său subconştient se găsesc înţelepciunea nemărginită, puterea fără margini, iubirea inepuizabilă şi soluţia pentru orice problemă. Omul caută pretutindeni marea taină a lumii, numai în interiorul său nu. începe acum, imediat, leagă-te la uriaşele forţe din interiorul tău. Aşa vei obţine fericire şi împlinire, mulţumită lui Dumnezeu, Cel viu, Care ne dă cu belşug toate, 12 Joseph Murphy spre îndulcirea noastră (Timotei 1:6,17). Domnul zice: Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă (Ioan 10, 10). Dreptul la bogăţii spirituale şi materiale Este normal şi natural să îţi doreşti bunăstare, succes şi apreciere. Ar trebui să ai suficienţi bani pentru a face ceea ce îţi doreşti. Sărăcia nu este o virtute, ci o boală spiritualsufletească ce trebuie eradicată. Bogăţia este înainte de toate o stare spirituală, la fel ca sărăcia. Mahalalele şi cartierele săracilor vor dispărea la nivel mondial abia atunci când din mintea şi spiritul oamenilor va fi înlăturată premeditarea şi credinţa în necesitatea lipsurilor şi a mizeriei. în timpul şedinţelor mele de consultanţă aud mereu şi mereu propoziţia: "Toate problemele mele s-au rezolvat cu ajutorul câtorva mii de dolari". Oamenii stramtoraţi financiar nu ştiu că bunăstarea este expresia unei reprezentări plastice şi că, folosind creator tehnicile simple expuse în această carte, vor trăi afluxul unor nebănuite bogăţii. Aceasta este la fel de valabil şi pentru oamenii ce suferă lipsuri spirituale sau sufleteşti. Este dreptul tău şi alor tăi să posede hrană bună, îmbrăcăminte frumoasă, o casă comodă, înzestrată cu tot confortul, şi banii necesari pentru o viaţă decentă; este un drept dat de Dumnezeu de a avea succes şi de a fi fericit. în ultimă instanţă, pentru propria-ţi prosperitate este necesar să-ţi găseşti zilnic timpul pentru a medita sau pentru a te ruga; în acest fel, în timpul relaxării totale, poţi să-ţi materializezi visurile. A prospera înseamnă a progresa atât spiritual, cât şi intelectual, sufleteşte, social, economic, material; pe scurt, în toate direcţiile. practica gândirii pozitive 13 Descoperă puterea extraordinară a subconştientului tău Nu demult am purtat o discuţie cu un bărbat care, după câte spunea, era urmărit de "ghinion". Casa îi era ipotecată şi nu avea bani destui pentru a achita dobânda ipotecară, nici pentru întreţinerea minimală a familiei sale. Asistenţa medicală a familiei sale, de pildă, era achitată de fratele său. De ani de zile omul încerca să vândă o parte din terenul său agricol; dar nimeni nu vroia să-1 cumpere. El îşi considera /viaţa "ratată". I-am explicat că infinita înţelepciune din subconştientului său iar putea dezvălui întotdeauna tot ce trebuie să ştie, că iar putea sugera inspiraţii, idei creatoare şi, bineînţeles, soluţia problemelor sale financiare şi l-ar putea conduce fără greş către scopurile sale. Dacă va întipări în subconştientul său reprezentări corecte, i-am spus, aceasta îi va aduce atâţia bani câţi are nevoie pentru a-şi asigura independenţa financiară şi pentru a scăpa pentru totdeauna de grijile sale. I-am recomandat să-şi imagineze în mod plastic bogăţia şi succesul. A acceptat că există peste tot bogăţii şi că el s-a născut pentru a învinge în lupta cu viaţa, deoarece infinita lui putere interioară nu-1 va lăsa să eşueze. După cum l-am sfătuit, se relaxa acum, seară de seară, îşi închipuia că este calm şi liniştit şi spunea încet, cu un sentiment profund şi plin de înţelegere: "bogăţie, succes, bogăţie, succes". în fiecare seară adormea cu această imagine, cu această reprezentare plastică despre bogăţie şi succes, obţinută prin cuvintele de mâi sus. Credea profund că tot ce i-a întipărit subconştientului său va apărea amplificat pe ecranul încăperii, adică în viaţa sa. în acest mod simplu, înainte de a aluneca în somn, îşi impregna subconştientul cu ultimele imagini conştiente. în 14 Joseph Murphy fiecare seară, când îşi sugera "bogăţie şi succes", el activa puterile adormite ale subconştientului său şi acestea se declanşau, întrucât legile gândirii şi ale credinţei sunt tot atât de imperioase ca şi cele ale naturii. Cine gândeşte astfel este forţat din interior să aducă bogăţia şi succesul la lumina zilei. Subconştientul nostru - latura dumnezeiască din om - este cea mai bună sursă de inspiraţie şi stă scris că omul ce o foloseşte nu este lăsat niciodată în impas, cerinţele îi sunt satisfăcute, de multe ori în mod surprinzător, indiferent de împrejurările externe.

Practica gandirii pozitive
74
167