Pe patul de moarte

de William Faulkner
Copertă Pe patul de moarte
Titlu:
Pe patul de moarte
Anul Publicării:
ISBN:

Jewel şi cu mine venim de la câmp, călcând pe potecă în şir
indian. Deşi merg înaintea lui cu cincisprezece picioare, cineva
care ne-ar privi dinspre magazia de bumbac ar vedea, cu un cap
deasupra mea, pălăria de paie, veche şi hărtănită a lui Jewel.
Poteca, netezită de umblet şi coaptă de dogoarea lui Cuptor ca o
cărămidă, alunecă printre tarlalele verzi de bumbac până la
magazia de bumbac din mijlocul câmpului, unde coteşte şi o
înconjoară pe după cele patru colţuri rotunjite şi o ia din nou peste
câmp, şlefuită sub paşi.
Magazia de bumbac e din bârne grosolane, dintre care lipitura a
căzut de mult. Pătrată, cu acoperişul într-o apă, spart, se lasă-ntr-o
rână, paragină pustie şi licăritoare în lumina soarelui, cu câte o
fereastră largă, pe firul potecii, în cei doi pereţi opuşi. Când
ajungem, eu cotesc şi ţin cărarea ce înconjoară magazia. Jewel,
cinşpe picioare-ndărătul meu, privind drept înainte, trece prin
fereastră dintr-un singur pas. Privind ţintă drept înainte, cu ochii
lemnii pe obrazul de lemn, străbate duşumeaua din patru paşi, cu
gravitatea ţeapănă a unui tutungiu indian în salopetă peticită şi
însufleţit doar de la brâu în jos, şi, dintr-un singur pas, trece prin
fereastra opusă, din nou în potecă, chiar când eu dau colţul. În şir
indian şi la distanţa de cinci picioare, de astă dată Jewel în faţă, o
ţinem tot pe potecă, în sus, spre poalele râpei.
Căruţa lui Tull e lângă izvor, priponită la stănog, cu hăţurile
înfăşurate pe speteaza leagănului. Leagănul e de două locuri.
Jewel se opreşte la izvor şi ia tigva de pe craca de salcie şi bea.
Trec de el şi urc poteca şi încep să aud fierăstrăul lui Cash.
Când ajung pe creastă, Cash nu mai taie la fierăstrău. În
picioare, pe un morman de aşchii, îmbucă două scânduri. Între
fibrele întunecate carnea lor e galbenă ca aurul, ca aurul moale şi
poartă pe canturi, în unduiri line, urmele teslei: bun dulgher, Cash.

Ţine pe capră cele două scânduri îmbucate pe canturi, a patra parte
din ladă. Îngenunchează, ocheşte în lungul muchiilor, apoi le lasă
mai jos şi ia tesla. Bun dulgher. Addie Bundren nu-şi putea dori o
ladă mai bună în care să se odihnească.

Pe patul de moarte
1
5