Lev Tolstoi

de Evanghelia Pe Scurt
Copertă Lev Tolstoi
Titlu:
Lev Tolstoi
Anul Publicării:
ISBN:

Pe de altă parte, şi creştinii angajaţi, care mărturisesc cu con - vingere toate învăţăturile negate sau ignorate de Tolstoi, ar tre - bui să fie interpelaţi de problemele pe care le pune el, mai ales în ce priveşte relaţia dintre confesiunile creştine, dialogul interreligios şi raportul dintre autorităţile bisericeşti şi restul lumii. Evanghelia pe scurt aduce în prim-plan învăţătura lui Isusşi nece - sitatea urmării acesteia de către creştini. În fond, la ce i-ar folosi unui creştin să-şi însuşească diferitele subtilităţi ale dogmelor referitoare la Dumnezeu Unul şi Întreit, la cele două naturi ale lui Hristos, la relaţia dintre har şi libertatea omului ş.a.m.d., dacă aderarea la aceste mistere sublime s-ar reflecta doar în repe - tarea mecanică a unor ritualuri şi în respectarea unor obiceiuri (de pildă, culinare)? Tolstoi se află, într-un fel, la extrema cealaltă: face abstracţie de dogmele Bisericii, dar susţine în mod radical urmarea învă - ţăturii lui Hristos ca o cale a desăvârşirii. Sperăm ca apariţia acestui volum să dea naştere unor reflecţii, în toată libertatea, asupra locului învăţăturii Evangheliei în viaţa personală şi în societate

Lev Tolstoi
5
8