Jocul cu margele de sticla

de Hermann Hesse
Copertă Jocul cu margele de sticla
Titlu:
Jocul cu margele de sticla
Autor:
Anul Publicării:
ISBN:

O încercare de introducere pe înţelesul tuturor în istoria lui
… non entia enim licet quodammodo levibusque hominibus facilius atque incuriosius verbis reddere quam entia, verum-tamen pio diligentique rerum scriptori plane aliter res se habet: nihil tantum repugnat ne verbis illustretur, at nihil adeo necesse est ante hominum oculos proponere ut certas quasdam res, quas esse neque demonstrări neque probări potest, quae contra eo ipso, quod pii diligentesque viri illas quasi ut entia tractant, enti nascendique facultăţi paululum appropinquant.
Albertus Secundus tract. De cristall. Spirit, ed. Clangor et Collof. Lib. I. Cap. 28
În tălmăcirea manuscrisă a lui Josef Knecht:
… căci într-o anumită privinţă şi pentru oamenii uşuratici lucrurile fără de fiinţă pot fi mai lesne şi mai cu nepăsare redate prin vorbe decât cele în fiinţă, dar pentru istoricii cucernici şi conştiincioşi este totuşi tocmai dimpotrivă: nimic nu se opune într-atâta înfăţişării prin vorbe şi nimic nu este totuşi mai necesar să fie pus în faţa ochilor omeneşti decât anumite lucruri a căror existenţă nu poate fi nici dovedită, nici probată, care însă, tocmai prin aceea că oamenii cucernici şi conştiincioşi le tratează într-o măsură ca pe lucruri existente, sunt apropiate cu un pas de existenţă şi de putinţa lua naştere.
Intenţia noastră este să cuprindem în această carte puţinul material biografic pe care l-am putut găsi în legătură cu Josef Knecht, ludi magister1 Josephus III, cum e numit în arhivele jocului cu mărgele de sticlă. Nu trecem cu vederea faptul că această încercare se află, sau pare să se afle, într-o anumită măsură în contradicţie cu legile şi datinile ce stăpânesc viaţa spirituală. Unul dintre principiile majore ale vieţii noastre spirituale constă tocmai în disoluţia factorului individual, în încadrarea pe cât posibil desăvârşită a insului în ierarhia autorităţii educative şi a ştiinţelor. Iar acest principiu s-a înfăptuit printr-o tradiţie îndelungată în aşa măsură, încât astăzi este nemaipomenit de greu, ba chiar în multe cazuri cu totul imposibil să mai găseşti amănunte biografice şi psihologice

Jocul cu margele de sticla
30
103