Femininul

de Francoise Dolto
Copertă Femininul
Titlu:
Femininul
Categorie:
Anul Publicării:
ISBN:

Depăşind polemica sterilă în care stagna teoria psihanalitică asupra sexualităţii feminine1, gândirea originală a lui Françoise Dolto, cu trimiteri în clinică şi expusă contradicţiilor, alege să descrie în toată complexi-tatea ei geneza libidoului feminin, cu precizarea muta-ţiilor şi intricaţiilor diferitelor faze ale evoluţiei acestuia. Titlul acestei culegeri de texte, Le féminin, titlu ce stabileşte o rivalitate între genul afişat, pe de o parte, şi sensul dezvăluit, pe de altă parte, desemnează coexisten-ţa în inconştientul declinat la feminin a unor elemente eterogene responsabile de caracterul specific şi de dinamismul lui. Cititorul poate să-şi dea seama singur de acest lucru dacă se lasă purtat de mişcarea irezistibilă a gândirii doltiene, gândire pe care fiecare text din această culegere, în felul său, o va dezvălui în conti-nuare, în tot ceea ce are ea mai reprezentativ. De aceea, conferinţa inedită „Sur la féminité", care va iniţia seria explorării imaginilor simbolice ale femini-nului, îi va cere aceluiaşi cititor să se lase ghidat, aşa cum au făcut-o, în anul 1968, şi primii auditori ai lui Françoise Dolto de la Universitatea din Louvain, pentru care ea a improvizat o expunere teoretică pentru a regăsi drumul deja schiţat la Amsterdam cu privire la destinul dinamic al libidoului feminin.

Femininul
4
8