Sandra Brown

Fanta C

de Sandra Brown
Copertă Fanta C
Titlu:
Fanta C
Autor:
Anul Publicării:
ISBN:

Prima dată a fost fermecător.
Am făcut dragoste în grajd în miros de fîn, cai şi praf. Unirea noastră a fost
fierbinte şi plină de dorinţă. La sfîrşit, trupurile noastre luceau de sudoare,
istoviţi, stăteam îmbrăţişaţi. în părul meu se prinseseră fire de paie. El mi le
scotea în joacă, în timp ce eu priveam, încîntată, cum strălucea soarele prin
crăpăturile din pereţi, aruncînd raze de lumină şi umbră pe pieptul lui
mare şi acoperit de păr.
Fusese destinat să se înţîmple, deşi momentul l-a ales el. Mă întorsesem
călare pe unul din cei mai buni cai pur-sînge ai tatei, după cursa zil¬nică.
Inima a început să-mi bată cu putere cînd l-am văzut pe îngrijitorul
grajdului rezemat de colţul clădirii. Nu mai era nimeni în curte.
L-am privit cu aerul de superioritate pe care mi-l dăduse educaţia
aristocratică, iar el a pornit spre mine fără să se grăbească. Zîmbind cu
aroganţă, mi-a cuprins mijlocul pentru a mă ajuta să cobor din şa. Vrînd săi
zdruncin acea încredere în sine şi îngîmfarea care păreau de neclintit,
intenţionat mi-am lăsat trupul să alunece provocator pe partea iui frontală,
înainte ca ghetele mele să atingă pămîntul. l-am văzut privirea întunecîndui-
se, dar triumfui meu a fost de scurtă durată.
Sfîdînd buna-cuviinţă, el a continuat să mă ţină strîns. Mi-arn ridicat
privirea cu o dorinţă vădită., Era şi mai puternică datorită faptului că era
angajatul tatălui meu şi, deci, cu mult sub poziţia mea socială. Orice fel de
relaţie intimă între el şi mine" era strict interzisă. Delicios de tentant.
Şi, în plus, el era irlandez, eu, englezoaică. El era sălbatic, răzvrătit şi cu un
temperament tot atît de agitat ca Marea Irlandei. Eu fusese>m crescută
într-o atmosferă de rafinament. Cunoşteam franceza şi latina, în timp ce el
abia cunoştea limba engleză şi era în mod frecvent auzit rostind unele
vulgarităţi al căror înţeles nu îl puteam bănui. Dacă zvonurile erau
adevărate, o sticlă de whisky nu mai apuca să vadă lumina zilei. Eu aveam
voie uneori să beau un păhărel de lichior înainte de cină şi numai în zile
deosebita. Mîiniie mele erau imaculate.

Fanta C
2
7