Sandra Brown

Chiar si ingerii cad

de Sandra Brown
Copertă Chiar si ingerii cad
Titlu:
Chiar si ingerii cad
Autor:
Anul Publicării:
ISBN:

Bărbatul sări în picioare, scoase pistolul cu un gest neîndemânatic, îl
armă şi ţinti.
Pulpele lui groase loviră marginea mesei, făcând-o să se mişte. Paharele
pline de lichior de pe masă se clătinară; unul din ele dădu pe dinafară. O
ţigară de foi se rostogoli dintr-o scrumieră şi decupă o mică gaură în faţa de
masă din bumbac verde.
Jake Langston oftă obosit. Venise pentru a se amuza la o partidă de poker,
un pahar de whisky şi, poate, o tăvăleală într-unul din paturile de la etaj –
toate acestea pentru a-şi umple timpul ce mai rămânea până la plecarea
trenului.
Iată-l acum implicat într-o ceartă asupra unei mâini la poker, cu un
ţărănoi pe nume Kermit şi nu mai ştiu cum, despre care spera să fie mai
îndemânatic la mânuirea plugului decât a pistolului.
— Mă faci pe mine trişor? se răsti fermierul. Neobişnuit să bea mai mult
decât berea de sâmbătă seara, nu era tocmai treaz şi, deşi se ţinea bine pe
picioare, se legăna asemeni unui marinar pe o mare neliniştită. Faţa lui
rotundă şi roşie transpira din abundenţă. Pistolul aţintit direct spre pieptul
lui Jake se legăna în mâna lui nesigură.
— Am spus doar c-aş vrea să văd toţi aşii ăia pe care-i ţii în mânecă
dintr-odată, mai degrabă decât pe rând, la fiecare joc. Cu o nonşalanţă
enervantă, Jake îşi întinse mâna dreaptă, cea în care ţinea de obicei pistolul,
spre paharul cu whisky şi sorbi, fără grabă, o înghiţitură.
Fermierul arunca priviri nervoase în jur, realizând, dintr-odată, că se
făcea de râs. Nimeni altcineva în acea încăpere cavernoasă nu se mai mişca.
Muzica se oprise încă de la primul semn de scandal. Ceilalţi jucători de la
masa de poker se îndepărtară încet, ca cercurile făcute de o piatră aruncată
într-o apă liniştită.
Bărbatul se străduia din răsputeri să pară cât mai ameninţător.
— Eşti un mincinos. Nu trişam. Scoate pistolul.
— Bine.
Totul se petrecu atât de repede încât, mai târziu, numai cei aflaţi în
imediata lor apropiere putură descrie ce se întâmplase de fapt. Cu o singură
mişcare abilă, Jake sări din scaunul lui, îşi scoase pistolul, făcu o mişcare
largă, cu cealaltă mână lovind braţul fermierului şi pistolul acestuia ateriză
pe podea.

Chiar si ingerii cad
3
6