Amanta engleza

de Marguerite Duras
Copertă Amanta engleza
Titlu:
Amanta engleza
Anul Publicării:
ISBN:

Tot ceea ce se spune aici se înregistrează. În felul acesta începe să se alcătuiască o carte despre crima de la Viorne. Aţi acceptat să povestiţi ce s-a petrecut la Viorne în barul Le Balto, în seara de 13 aprilie trecut. - Da. - Avem aici copia benzii înregistrate la Le Balto, fără ştirea dumneavoastră, în cursul serii de 13 aprilie. Această bandă redă cu fidelitate toate discuiţi le care au avut loc întreaga seară, dar ea este "oarbă" şi nu vedem nimic în vreme ce se vorbeşte. Dumneavoastră sunteţi, deci, cel care trebuie să puneţi cartea în mişcare. Când seara de 13 aprilie îşi va fi căpătat, datorită povestirii dumneavoastră, forma, spaţiul proprii, vom putea să lăsăm banda să-şi relateze mărturia, iar cititorul să vă înlocuiască în lectura ei. Şi cu diferenţa dintre ceea ce ştiu şi ceea ce voi spune ce faceţi? Reprezintă partea de carte pe care trebuie s-o alcătuiască cititorul. Ea există întotdeauna. Vreţi să spuneţi cine sunteţi? - Mă numesc Robert Laniy. Am patruzeci şi şapte de ani. Am recăpătat barul Le Balto din Viorne acum opt ani. - Înainte de seara de 13 aprilie, nu ştiaţi despre această crimă nimic mai mult decât oricare alt locuitor din Viorne? - Nimic. Ştiam doar ce se spunea despre ea. - Străduiţi-vă să procedaţi ca şi cum ziarele ar fi încetat să mai apară din seara de 13 aprilie. - Şi dacă nu reuşesc întotdeauna să uit ceea ce ştiu acum? - Semnalaţi-o în trecere. Pentru ca cititorul cărţii să se găsească în situaţia dumneavoastră în leg tur cu aceast crim din seara ă ă ă ă de 13 aprilie, începem prin a consemna anunţul către populaţie al Jandarmeriei din Viorne - care tocmai fusese citit pentru a treia oară în acea zi de către gardianul comunal la Comandamentul Pieţii, la lăsatul serii: "Aşa cum s-a aflat prin intermediul presei, tocmai au fost descoperite rămăşiţe omeneşti, aproape peste tot în Franţa, în vagoane de marfă. Serviciul medico-legal al Prefecturii de Poliţie a făcut posibil să se descopere că aceste resturi diferite aparţin aceluiaşi trup. Cu excepţia capului, care n-a fost găsit, a fost făcută reconstituirea corpului la Paris. Verificarea feroviară a condus la descoperirea că trenurile care transportau aceste rămăşiţe au trecut, indiferent de destinaţia lor, prin acelaşi loc, şi anume prin viaductul din Viorne. Fiind stabilit faptul că ele au fost aruncate în vagoane de pe parapetul acestui viaduct, este, deci, probabil ca crima să fi fost comisă în comuna noastră.

Amanta engleza
2
18